Az`ka`pan System: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Holopedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
 
Zeile 1: Zeile 1:
 
[[Kategorie:Systeme]]
 
[[Kategorie:Systeme]]
{{Navigation Systeme}}
+
[[Kategorie:Koornacht Sak`wa`ran]]
[[Bild:Az`ka`pansys.jpg|framed|Das Sonnensystem Az`ka`pan]]
+
[[Kategorie:Koornacht Cluster]]
===Sektor:===
+
{{Systemvorlage
 +
|Name=Az`ka`pan System
 +
|Bild=
 +
<imagemap>
 +
Image:Az`ka`pansys.jpg|1000px|alt=Taktische Karte|center
  
[[Koornacht Sak`wa`ran|Koornacht Sak`wa`ran]]
+
poly 130 81 289 81 287 238 128 238 [[Britght Jewel Sektor|Britght Jewel Sektor]]
 +
poly 468 56 661 205 640 232 450 92 [[Aleen System|Aleen System]]
  
===Planeten des Systems (von innen nach aussen):===
+
circle 246 305 22 [[Repta]]
 +
circle 246 305 22 [[Ord Mantell]]
 +
circle 246 305 22 [[Cairns]]
 +
circle 246 305 22 [[Su Exposs]]
 +
circle 246 305 22 [[Quatin]]
 +
circle 246 305 22 [[Hota]]
  
[[New Brigia|New Brigia]]
+
</imagemap>
<br/>
+
|Sonnen=1
[[Nanta-Ri|Nanta-Ri]]
+
|Planeten=1
<br/>
+
|Hauptwelt=New Brigia
[[Wakiza|Wakiza]]
+
|Sektor=Koornacht Sak`wa`ran
<br/>
+
|Cluster=Koornacht Cluster
[[Zhina|Zhina]]
+
|Informationen=./.
 
+
|Planet1icon=Nanta-Rikl.png
===Allgemeine Daten:===
+
|Planet1name=Nanta-Ri
 +
|Planet2icon=NewBrigiakl.png
 +
|Planet2name=New Brigia
 +
|Planet3icon=Wakizakl.png
 +
|Planet3name=Wakiza
 +
|Planet4icon=Zhinakl.png
 +
|Planet4name=Zhina
 +
}}

Aktuelle Version vom 10. August 2019, 20:35 Uhr

< Koornacht Cluster< Koornacht Sak`wa`ran< Az`ka`pan System
Az`ka`pan System
( Die Planeten auf der Grafik können angeklickt werden )
Britght Jewel SektorAleen SystemReptaOrd MantellCairnsSu ExpossQuatinHotaTaktische Karte
Über dieses Bild
Informationen
Sonnen: 1
Planeten: 1
Hauptwelt: New Brigia
Sektor: Koornacht Sak`wa`ran
Allgemeine Daten

./.

Planeten
( Von A nach Z )
Thema
50px
Nanta-Ri
Thema
50px
New Brigia
Thema
50px
Wakiza
Thema
50px
Zhina